Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Szczecinka 2020


Zasady głosowania:

  • Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Miasta Szczecinek zamieszkały na jego terenie. 
  • W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.
  • Głosujący może wybrać maksymalnie 5 zadań z listy.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: Imię i Nazwisko oraz numer PESEL, i zaznaczyć zawarte na karcie oświadczenia.
  • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 2: Wybór projektów

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz przynajmniej jeden projekt (Kolejność nie ma znaczenia)

Wybrałeś 1 z 5 projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Podaj, jeśli chcesz wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, e-mail: iod@um.szczecinek.pl;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wybrania projektów zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek na rok 2020 oraz w celu realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4) podanie moich danych osobowych jest niezbędne do celu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej;
5) odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy;
6) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej z głosowaniem na zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem zadań do realizacji z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;
7) w zakresie moich danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) posiadam prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie moich danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Remont nawierzchni wraz z remontem murku
Remont nawierzchni wraz z murkiem na działce 218/2 obręb 13, ponieważ obecna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla użytkowników
60 000 zł
Wybierz
2
Wymiana zniszczonej nawierzchni drogi na nawierzchnię z kostki polbrukowej lub asfaltu
Wniosek dotyczy realizacji planowanego zadania w dwóch wariantach. Wymiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki polbruk, Gruntowny remont drogi z położeniem nowej warstwy asfaltu.
135 000 zł
Wybierz
3
Strefa aktywnego wypoczynku przy ulicy Wyszyńskiego
Budowa placu zabaw siłowni zewnętrznej i boiska
129 000 zł
Wybierz
4
Małpi Gaj - przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
Przebudowa istniejącego odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej oraz budowa dwóch odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej
200 000 zł
Wybierz
5
Remont murka brzegu rzeki Nizicy przy Pl Wolności 18 w Szczecinku
Zadanie polegające na wykonaniu remontu murka brzegu rzeki Nizicy przy budynku pl Wolności 18 jako kontynuacja wykonanej przebudowy Placu Wolności
180 000 zł
Wybierz
6
Elektroniczna tablica informacyjna - parking naprzeciwko kościoła Mariackiego
Zadanie polegające na wykonaniu montażu elektronicznej tablicy informacyjnej
100 000 zł
Wybierz
7
Montaż 10 hamaków w przestrzeni parku miejskiego w Szczecinku.
Montaż 10 hamaków miejskich w przestrzeni parku miejskiego w Szczecinku.
100 000 zł
Wybierz
8
Montaż 4 ławek solarnych na terenach miejskich.
Montaż 4 ławek solarnych na terenach miejskich (1 szt. osiedle Zachód, 1 szt. osiedle Warszawska-Chełmińska, 1 szt. osiedle Marcelin na strefie rekreacji, 1 szt. przy strefie aktywnego wypoczynku — osiedle Kopernika)
120 000 zł
Wybierz
9
STREET BASKETBALL - boisko do koszykówki ulicznej.
Projekt STREET BASKETBALL zakłada stworzenie pełnowymiarowego boiska do gry w koszykówkę w strefie rekreacji w pobliżu Skateplazy. Boisko zaprojektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania czyli przyjazne, bezpieczne i otwarte dla wszystkich mieszkańców Szczecinka
162 000 zł
Wybierz
10
PUMPTRACK — asfaltowy tor rowerowy.
Projekt PUMPTRACK przewiduje wykonanie 90 metrowego asfaltowego, zapętlonego toru rowerowego z muldami zakrętami do trenowania równowagi i koordynacji. Jazda na torze polega na wykonywaniu skoordynowanych ruchów góra — dół dzięki którym poruszanie może odbywać się bez pedałowania. Obiekt przeznaczony dla rowerzystów, amatorów rolek, hulajnóg i deskorolki w każdym wieku.
199 752 zł
Wybierz
11
Ponton asekuracyjno-ratunkowy dla Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Orlę" Szczecinek
Projekt obejmuje zakup łodzi-pontonu asekuracyjno-ratunkowy z silnikiem zaburtowym dla klubu ŻMKS "Orlę" Szczecinek który prowadzi nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Szczecinku. Zakup pontonu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wodzie i ułatwi statutowe działania klubu żeglarskiego. Zakup pontonu poprawi ogólne bezpieczeństwo na jez. Trzesiecko
55 000 zł
Wybierz
12
Trudne losy pierwszych osadników Szczecinka
W ramach budżetu obywatelskiego przedstawiam propozycję dotyczącą opracowanie w formie książkowej monografii poświęconej martyrologii polskich obywateli w okresie 1939 — 1945 roku na terenie głównie miasta i powiatu szczecineckiego, a także stosunków jakie panowały na tych terenach pomiędzy polskimi osadnikami a Armią Czerwoną w pierwszych powojennych latach.
25 000 zł
Wybierz
13
Zegar słoneczny w przestrzeni publicznej miasta Szczecinek
Zbudowanie zegara słonecznego w przestrzeni publicznej (a takim miejscem byłby park miejski w Szczecinku) na pewno uatrakcyjniłby park pod względem nauki a także i zabawy. Osobami korzystającymi z funkcjonalności zegara mogą być wszyscy mieszkańcy (dzieci, uczniowie i dorośli) oraz odwiedzający turyści miasto Szczecinek. Analematyczny zegar słoneczny składa się zazwyczaj kolorowych symboli.
73 800 zł
Wybierz
14
Naturalny ogród zabaw
Naturalny Ogród Zabaw to miejsce, w którym dzieci w otoczeniu przyrody i naturalnych atrakcji uruchomią pokłady swojej kreatywności. Kuchnia błotna, naturalne przeszkody czy niespotykana roślinność, przyciągająca motyle, stworzą wyjątkową scenerię do zabawy i rozwoju najmłodszych« Nie musimy pokazywać naszym dzieciom jak mają się bawić — one doskonale wiedzą to same.
100 000 zł
Wybierz
15
Budowa pomostów dla niepełnosprawnych wędkarzy i osób poruszających się wózkach inwalidzkich.
Celem projektu jest budowa pomostów, które umożliwią wędkarzom niepełnosprawnym bezpieczne oddawanie się swojej pasji. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, stwarzanie możliwości bezpiecznego i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, to zadanie nowoczesnego miasta, otwartego na potrzeby wszystkich grup społecznych
90 000 zł
Wybierz
16
Renowacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP w Szczecinku
Założeniem projektu jest odtworzenie historycznych polichromii i przywrócenie historycznego wyglądu każdej z trzech tarcz zegara wraz z remontem mechanizmu wskazówek zegara
132 900 zł
Wybierz
17
Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jezioro Trzesiecko
Pływające fontanny - efekty wodne wraz oświetleniem unoszące się nad poziomem lustra wody.
200 000 zł
Wybierz
18
Koncert plenerowy Zenka Martyniuka i Kamila Bednarka
Koncert Plenerowy — Zenek Martyniuk i Kamil Bednarek. Największe gwiazdy polskiej sceny w Szczecinku. Wiele dodatkowych atrakcji: dmuchany plac zabaw, strefa gastronomii (darmowe posiłki) wesołe miasteczko, kurs pierwszej pomocy.
200 000 zł
Wybierz
19
Rozszerzenie sieci stacji rowerowych o 3 nowe lokalizacje: Fabryczna, Karlińska, Piłsudskiego
Rozszerzenie sieci stacji rowerowych o 3 nowe lokalizacje: lokalizacje wybrano biorąc pod uwagę nowe rozwijające się osiedla i miejsca odwiedzane przez mieszkańców tak by umożliwić mieszkańcom pełne korzystanie z już istniejącej infrastruktury wypożyczalni rowerów.
199 800 zł
Wybierz
20
Trzypoziomowe poidełka wody pitnej dla ludzi i zwierząt
Zewnętrzne zdroje wody pitnej - sprawdzone i bezpieczne urządzenia do dystrybucji wody pitnej z sieci wodociągowej. zapewnią stały dostęp do wody pitnej w parku i centrum, w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców. wybierając wodę z sieci wodociągowej, zamiast tej butelkowanej, przyczyniamy się do zmniejszenia plastikowych odpadów w środowisku.
170 000 zł
Wybierz
21
"ZAKRĘTKOWE SERCE"
"ZAKRĘTKOWE SERCE" JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ. JEST TO PROJEKT WSPOMAGAJĄCY RÓWNIEŻ RECYKLING W NASZYM MIEŚCIE ORAZ UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM W ŚWIADOMY I ŁATWY SPOSÓB POZBYCIE SIĘ ZBĘDNYCH NAKRĘTEK, RÓWNOCZEŚNIE POMAGAJĄC POTRZEBUJĄCYM.
28 000 zł
Wybierz
22
Mural autorstwa Rafała Olbińskiego w centrum Szczecinka
Wykonanie muralu autorstwa Rafała Olbińskiego będzie kontynuacją projektu Muralowy Szczecinek. W Szczecinku ma szansę powstać kolejny mural uznanego polskiego malarza klasycznego. Jego powstanie wzbogaci i upiększy nasze miasto.
62 000 zł
Wybierz
23
LETNIA IMPREZA POKOLENIOWA
Cofnijmy się o piętnaście lat i przeżyjmy to jeszcze raz. Weekendowy, ciepły, wakacyjny dzień pełen atrakcji dla całych rodzin. Od rana gry, zabawy i konkursy dla całych rodzi. Wspólne rodzinne grillowanie z możliwością wygrania fantastycznych nagród. Wieczorem wspaniałe koncerty. Zabawa na dawnej koronie. Powrót do przeszłości - ZRÓBMY TO RAZEM.
200 000 zł
Wybierz
24
„Wkręć się w historię” – dwudniowy, krajoznawczo-historyczny rajd rowerowy
Dwudniowy rajd rowerowy wiodący śladami II Wojny Światowej i umocnień Wału Pomorskiego. Dzień pierwszy – rajd rodzinny, trasa około 14km. wokół j. Trzesiecko i Wilczkowo, dzień drugi – trasa Szlakiem Bunkrów Szczecineckich ok. 42km. Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich mieszkańców chcących aktywnie spędzić czas poznając walory krajoznawcze, turystyczne i historyczne regionu.
20 700 zł
Wybierz
25
ART PIKNIK FESTIWAL – ART WIOSKA – ŁĄCZYMY POKOLENIA
Art Piknik Festiwal – Art Wioska to projekt realizacji 4 dni koncertowych połączonych z różnymi wyrazami sztuki: teatrami, warsztatami dla dzieci, warsztatami graffiti dla młodzieży, wystawami, rzeźbą i niezapomnianą zabawą. Na scenie pojawią sie m.in.zespoł Łąki łan, Piotr Bukartyk, Krzysztof Ścierański z Przemkiem Knopikiem, Nowością będzie Hip Hop Day gdzie wystąpią m.in. Szpaku, Gedz i inni
200 000 zł
Wybierz
26
Akcja Defibrylacja
5 minut przed śmiercią - liczy się każda sekunda, a Ty możemy uratować czyjeś życie. AED+RKO=ŻYCIE Użycie AED w ciągu 3-5 min od utraty przytomności zwiększa przeżywalność do 50-70%. Dwanaście nowych ogólnodostępnych lokacji AED i urządzenie mobilne w Straży Miejskiej zwiększają szanse na przeżycie w stanie nagłym.
173 700 zł
Wybierz
27
IX edycja MATERIAFEST w Szczecinku
IX edycja Materiafest będzie kontynuacją inicjatywy skierowanej do miłośników muzyki rockowej. Przyszła odsłona poszerzona ma być o kolejny dzień koncertów, dodatkowe atrakcje dla uczestników, pole namiotowe oraz oficjalne afterparty. Festiwal jest bezpieczny, ekspresyjny i otwarty.
195 000 zł
Wybierz

Brak projektów

×