W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji, dotyczących ich danych podczas korzystania z platformy.
Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest Burmistrz Miasta Szczecinka. Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy plików cookies, które stosujemy na stronie internetowej szczecinek.budżet-obywatelski.org (dalej „platforma”) oraz przetwarzania innych danych na platformie.
Jakie pliki cookies wykorzystujemy?
Na naszej platformie używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej platformy oraz analizować na niej ruch.
W szczególności stosujemy pliki cookies na naszej platformie w celu:
•    zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać platformę tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
•    zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji platformy,
•    optymalizacji platformy (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
•    zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,
•    obsługi sesji użytkownika,
•    zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez platformę.
Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej platformy i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.
Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania platformy. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
Więcej szczegółów na temat plików cookies możesz uzyskać odwiedzając między innymi strony internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”.
Jakich plików cookies używamy?
Na naszej platformie stosujemy pliki cookies:
•    „stałe” – pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę.
•    „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.
Rodzaje stosowanych na naszej stronie internetowej plików cookies:
Analityczne/statystyczne – pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics i Matomo, umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Google Analytics i Matomo na podstawie plików cookies otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:
•    z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, wyszukiwarka internetowa),
•    na jakie podstrony się kierował,
•    do których usług się kierował,
•    jakiej rozdzielczości używał,
•    z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone),
•    czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy.
Narzędzie Google Analytics jest wykorzystywane wyłącznie na stronach informacyjnych, do których użytkownik ma dostęp przed zalogowaniem się na swoje konto. Narzędzie to jest wyłączane w momencie logowania użytkownika do jego profilu.
Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi. Twój adres IP jest anonimizowany, czyli skracany najszybciej, jak to możliwe.
Co możesz zrobić, żeby zmienić ustawienia plików cookies?
Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej platformy lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
Musisz pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej platformie.
Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies możesz uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”. Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:
Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie...
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Bezpieczeństwo informacji
Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Dlatego dokładamy starań, by chronić naszą platformę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Korzystając z platformy głosowania budżetu obywatelskiego dostępnej pod domeną www.szczecinek.budżet-obywatelski.org informujemy, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności platformy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:
1.    Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinka.
2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@um.szczecinek.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek
3.    Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO w związku a art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4.    Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- sprawowania władzy publicznej,
- realizacji zadań wynikających z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
- rozpatrywania skarg i wniosków na podstawie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
- świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla użytkowników platformy,
- obsługi plików cookies w Pani/Pana urządzeniu,
- dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi,
- drobnych czynności życia codziennego,
- przetwarzania na podstawie zgody, jeśli nie ma przepisu nakazującego przetwarzanie.
5.    Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które zwrócą się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
7.    Po okresie przechowywania dokumentacji w urzędzie jest ona brakowana lub archiwizowana zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u Administratora.
8.    Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.
9.    Każda osoba posiada również prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie  art. 21 ust. 4 RODO.
10.    Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
11.    Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wymienionych celów przetwarzania danych. Niepodanie danych oznacza brak możliwości brania udziału w realizacji budżetu obywatelskiego
12.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.