projekt nr 1

1. Strefa Aktywnego Wypoczynku przy ulicy Klonowej w Szczecinku


Lokalizacja

Szczecinek, ulica Klonowa działka 429 w obrębie 18

Skrócony opis projektu

Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku przyczyni się do wzmożonej aktywności fizycznej mieszkańców ulicy Klonowej i nie tylko. Wzbogaci ulicę o nowe atrakcje dla mieszkańców oraz gości.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenia do ćwiczeń20 000 zł
2Plac zabaw (huśtawki, tyrolka)5 000 zł
3Ławki500 zł
Łącznie: 25 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach