projekt nr 2

2. Wymiana starego, zniszczonego chodnika przy bloku ul. Koszalińska 20 A-B


Lokalizacja

Chodnik pomiędzy ul Koszalińską a ul. Jeziorną w Szczecinku

Skrócony opis projektu

Wymiana istniejących zniszczonych i nienormatywnych ciągów komunikacyjnych (chodników) oraz podestów wejściowych do klatek schodowych budynku przy ul. Koszalińskiej 20 A-B w Szczecinku. Wspomniane przedsięwzięcie jest ogólnodostępnym szlakiem komunikacyjnym dla wielu wspólnot między innymi dojściem do przedszkola "Nutka" jak też ciągami dojazdowymi dla karetek pogotowia, straży pożarnej ...

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach