projekt nr 3

3. Rozszerzenie sieci stacji rowerowych o 3 nowe lokalizacje: ul. Trzesiecka - przy pętli autobusowej, ul. Polna przy Komendzie Policji, ul. Mickiewicza


Lokalizacja

1. stacja rowerowa przy ul. Trzesieciej (pętla autobusowa) - działka 232 obr. 28 2. stacja rowerowa przy ul. Polnej (naprzeciwko KPP) - działka 22/6 obr. 8 3. stacja rowerowa przy ul. Mickiewicza - Zamek Książąt Pomorskich - działka 77/12 obr.12

Skrócony opis projektu

Budowa 3 nowych stacji rowerowych, wyposażenie każdej stacji w 10 stojaków i 7 rowerów. Lokalizacja nowych stacji: ul. Trzesiecka - przy pętli autobusowej; ul. Polna przy Komendzie Powiatowej Policji, ul. Mickiewicza przy Zamku Książąt Pomorskich.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1stacja + stojak 10 stanowisk + 7 rowerów66 600 zł
2stacja + stojak 10 stanowisk + 7 rowerów66 600 zł
3stacja + stojak 10 stanowisk + 7 rowerów66 600 zł
Łącznie: 199 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach