projekt nr 6

6. Budowa chodników osiedlowych i utwardzenie terenu wewnątrz osiedla wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Koszalińską, Jeziorną, Kościu


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Działka nr 356/17 obr. 08 podwórko pomiędzy Koszalińską, Jeziorną, Kościuszki

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach