projekt nr 6

6. Budowa chodników osiedlowych i utwardzenie terenu wewnątrz osiedla wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Koszalińską, Jeziorną, Kościu


Lokalizacja

Działka nr 356/17 obr. 08 podwórko pomiędzy Koszalińską, Jeziorną, Kościuszki

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu podwórka wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego wjazdu na teren osiedla od zaplecza nieruchomości Koszalińska 8, Koszalińska 10, Koszalińska 12, Jeziorna 15,16, 16a, 17, Kościuszki

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach