projekt nr 7

7. Małpi Gaj - Place zabaw dla dzieci


Lokalizacja

ul. Kołobrzeska, Szczecinek

Skrócony opis projektu

Projekt będzie polegał na utworzeniu nowego placu zabaw oraz rozbudowie już istniejącego o nowe urządzenia zabawowe na terenie osiedla Kołobrzeska. Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców osiedla, jak również innych okolicznych osiedli.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem145 000 zł
2Dostosowanie infrastruktury do montażu25 000 zł
Łącznie: 170 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach