projekt nr -

-. Parking "WODOCIĄGOWA 11"


Lokalizacja

Szczecinek, ul. Wodociągowa 11

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy budowy nowego parkingu naprzeciw bloku mieszkalnego nr 11 przy ul. Wodociągowej. Parking powstałby na terenie Urzędu Miasta wzdłuż drogi przy bloku 11. Nowa inwestycja mogłaby mieć od 25 do 30 stanowisk postojowych. Z parkingu korzystaliby mieszkańcy osiedla i pobliskich bloków.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Z uwagi na czas, jaki jest potrzebny na wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy - nie jest możliwe wykonanie rozpatrywanego zadania w roku 2019.