Szczegóły projektu

Parking "WODOCIĄGOWA 11"


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Szczecinek, ul. Wodociągowa 11

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Z uwagi na czas, jaki jest potrzebny na wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy - nie jest możliwe wykonanie rozpatrywanego zadania w roku 2019.