projekt nr -

-. Droga Dojazdowa


Lokalizacja

zaplecze nieruchomości Armii Krajowej 65-67 działka 73/6 obr. 20

Skrócony opis projektu

Wykonanie z polbruku nowej drogi wzdłuż nieruchomości wraz z dojazdem do garaży

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgłoszony projekt:
- nie przewiduje budowy odwodnienia utwardzanego terenu,
- zrealizowane zadanie służyłoby zaspokojeniu potrzeb jednej wspólnoty mieszkaniowej – nie będą z niego korzystać pozostali mieszkańcy Szczecinka.