projekt nr 8

8. Nowy Chodnik


Lokalizacja

Armii Krajowej 57-59, Armii Krajowej 61-63, Armii Krajowej 65-67, działki 70/8, 71/7, 73/6, obr. 20

Skrócony opis projektu

W ramach prac zostanie wykonany nowy chodnik wzdłuż nieruchomości Armii Krajowej 53-55, 61-63, 65-67, wraz z dojazdem do budynku A. Krjowej 65-67

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wymagana zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku - 30 dni