Szczegóły projektu

Droga Dojazdowa


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

zaplecze nieruchomości Armii Krajowej 61-63 działka 71/7 obr. 20

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgłoszony projekt:
- nie przewiduje budowy odwodnienia utwardzanego terenu,
- zrealizowane zadanie służyłoby zaspokojeniu potrzeb jednej wspólnoty mieszkaniowej – nie będą z niego korzystać pozostali mieszkańcy Szczecinka.