projekt nr -

-. Droga Dojazdowa


Lokalizacja

zaplecze nieruchomości Armii Krajowej 53-55 działka 68/4 i 67/2 obr. 20

Skrócony opis projektu

Wykonanie drogi z kostki polbruk wzdłuż nieruchomości

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgłoszony projekt:
- nie przewiduje budowy odwodnienia utwardzanego terenu,
- zrealizowane zadanie służyłoby zaspokojeniu potrzeb jednej wspólnoty mieszkaniowej – nie będą z niego korzystać pozostali mieszkańcy Szczecinka.