projekt nr -

-. Wykonanie remontu podjazdu dla niepełnosprawnych i wózków w budynku ul. Połczyńska 2


Lokalizacja

Budynek SZSM ul. Połczyńska 2 w Szczecinku

Skrócony opis projektu

Wykonanie remontu podjazdu dla niepełnosprawnych i wózków w budynku SZSM ul. Połczyńska 2 w Szczecinku. Podjazd będzie bardzo pomocny osobom niepełnosprawnym z budynku Połczyńska 2 oraz osobom korzystającym z punktu dziennego pobytu.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

brak załączonej do projektu zgody właścicieli terenu na realizację zadania