projekt nr 10

10. Montaż kamery obsługiwanej przez Straż Miejską monitorującej teren pomiędzy budynkami Karlińska 5, Karlińska 7, Karlińska 9, Karlińska 11


Lokalizacja

Teren pomiędzy budynkami Karlińska 5, Karlińska 7, Karlińska 9, Karlińska 11

Skrócony opis projektu

Montaż kamery pomiędzy ww. budynkami w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i bawiących się na placu zabaw dzieci. Z zadania korzystali będą wszyscy mieszkańcy miasta, głównie mieszkańcy osiedla Zachód.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach