projekt nr 12

12. Montaż 10 hamaków miejskich w przestrzeni parku miejskiego w Szczecinku


Lokalizacja

Montaż 10 hamaków miejskich w przestrzeni parku miejskiego w Szczecinku

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy zakupu i montażu 10 hamaków miejskich w przestrzeni parku miejskiego w Szczecinku. Hamaki w założeniu maja spełniać funkcję rekreacyjną, umożliwiać zaznanie chwili relaxu w centrum miasta wśród zieleni, dlatego ich zainstalowanie winno być poprzedzone wyborem miejsc zacisznych. Hamaki powinny być rozproszone (max 2 -3 w jednym miejscu) tak by zapewnić spokój osobom z nich korzysta

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach