projekt nr -

-. Remont odcinka ulicy Karlińskiej z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz oświetlenia - na odcinku od skrzyżowania ul. głównej


Lokalizacja

Odcinek ul. Karlińskiej droga dojazdowa do Straży Miejskiej

Skrócony opis projektu

Zadanie polegające na wykonaniu remontu odcinka ulicy Karlińskiej z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz oświetlenia - na odcinku od skrzyżowania ul. głównej Karlińskiej do parkingu przy Straży Miejskiej wraz z uzyskaniem wymaganych zgód i pozwoleń.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany koszt realizacji zgłoszonego projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, przekraczający pulę środków budżetu obywatelskiego na rok 2019