projekt nr -

-. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej parkingu miejskiego przy ul. Karlińskiej (za cerkwią)


Lokalizacja

Parking miejski przy ul. Karlińskiej (za cerkwią)

Skrócony opis projektu

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej parkingu miejskiego przy ul. Karlińskiej (za cerkwią)

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany koszt realizacji zgłoszonego projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, przekraczający pulę środków budżetu obywatelskiego na rok 2019.
Ponadto nie jest możliwe wykonanie rozpatrywanego zadania w roku 2019 z uwagi na czas, jaki jest potrzebny na wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
Należy uzyskać warunki techniczne dotyczące podłączenia do kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej od odpowiednich gestorów sieci tj. PWIK Sp. z o.o. Szczecinek, Energa Operator.
Należy uzyskać decyzję udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Szczecineckiego.