Szczegóły projektu

Droga Dojazdowa i ciąg pieszy


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Warszawska 1-3 działka 182/16 obr. 20

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zrealizowane zadanie służyłoby wąskiemu gronu mieszkańców; byłoby to zaspokojenie potrzeb niewielu osób i nie będą z niego korzystać pozostali mieszkańcy Szczecinka.