projekt nr -

-. Droga Dojazdowa i ciąg pieszy


Lokalizacja

Warszawska 1-3 działka 182/16 obr. 20

Skrócony opis projektu

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na zapleczu nieruchomości Warszawska 1-3 w Szczecinku w celu ułatwienia komunikacji i poprawy komfortu mieszkańców

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zrealizowane zadanie służyłoby wąskiemu gronu mieszkańców; byłoby to zaspokojenie potrzeb niewielu osób i nie będą z niego korzystać pozostali mieszkańcy Szczecinka.