projekt nr -

-. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę Polbruk


Lokalizacja

Droga wewnętrzna Lipowa 5-7, kompleks garaży działka 459 obr. 13

Skrócony opis projektu

Wniosek dotyczy wymiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki Polbruk przy ul. Lipowej 5-7 i kompleksie garaży

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany koszt realizacji zgłoszonego projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, przekraczający pulę środków budżetu obywatelskiego na rok 2019.