projekt nr -

-. Przyjazne Podwórko


Lokalizacja

działka 228/1 oraz 229/1 obręb 13

Skrócony opis projektu

Uporządkowanie terenu wspólnego dla trzech budynków podwórka polegało będzie na rekultywacji trawników, wymianie nawierzchni utwardzonej oraz ustawieniu 3 szt. ławek oraz 1 kosza na śmieci.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakładanie trawników "trawa z rolki"2 000 zł
2wymiana nawierzchni utwardzonej29 700 zł
3ostwienie ławek i kosza5 000 zł
Łącznie: 36 700 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgłoszony projekt wymaga uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Czas przeprowadzenia procedury wynosi około 60 dni. Dlatego realizacja projektu nie jest możliwa w 2019 roku,
Zrealizowane zadanie służyłoby wąskiemu gronu mieszkańców; byłoby to zaspokojenie potrzeb trzech wspólnot mieszkaniowych – nie będą z niego korzystać pozostali mieszkańcy Szczecinka.