projekt nr 17

17. Ruch Miejski K. Berezowski – Rozśpiewany Szczecinek


Lokalizacja

Miasto Szczecinek, lokale gastronomiczne i hotelowe w Szczecinku wyłonione w przetargu

Skrócony opis projektu

Uczyńmy Szczecinek miastem muzyki, organizacja warsztatów muzycznych w szczecineckich obiektach turystycznych pozwoli poznać miasto turystom i mieszkańcom z innej - muzycznej strony. Projekt ma również wspierać branżę turystycznej w okresie "poza sezonem" oraz promować osoby związane ze szczecineckim światem kultury. Uzupełnienie jesiennej oferty kulturalnej. Promocja miasta i dobra zabawa gwara

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach