projekt nr -

-. Ruch Miejski K. Berezowski – Zajęcia pozalekcyjne – stawiamy na innowacyjność


Lokalizacja

Miasto Szczecinek

Skrócony opis projektu

1500 godzin zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z logiki, matematyki, fizyki, chemii, programowania, informatyki i przedsiębiorczości. Wychowanie do innowacyjności - przyszłość miasta leży w branżach innowacyjnych.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został odrzucony, ponieważ, nie dołączono obowiązkowego załącznika do formularza zgłoszeniowego wskazanego w punkcie 7 w postaci „Oświadczenia o gotowości do współpracy z instytucjami, które są niezbędne w procesie realizacji projektu”. Formularz nie zawiera oświadczeń placówek oświatowych, które w takim projekcie są niezbędnym partnerem.
Ponadto złożony projekt jest zbyt ogólny w swoich merytorycznych założeniach. Nieprecyzyjnie określa grupy docelowe. Skoro ma być realizowany w postaci zajęć pozalekcyjnych to nie może być adresowany do osób dorosłych - wyklucza to status zajęć pozalekcyjnych. Tymczasem wnioskodawca w opisie projektu zadania wspomina o dzieciach, młodzieży i dorosłych, bez wskazania konkretnych bloków przedmiotowych. Wnioskodawca nie wskazał również skąd wynika potrzeba realizacji zaplanowanych zadań (czy były jakiekolwiek badania lokalnego rynku?).
Nie wskazano też innowacyjności proponowanych rozwiązań.
Nie podano metodologii wyliczenia stawek godzinowych dla prowadzących zajęcia.