projekt nr 18

18. Integracja poprzez zabawę — poszerzenie Centralnego Placu Zabaw o sprzęty dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.


Lokalizacja

Szczecinek, Centralny Plac Zabaw w parku przy SP nr 4

Skrócony opis projektu

Poszerzenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe dwa urządzenia umożliwiające zabawę dzieciom z niepełnosprawnością ruchową. Jedno urządzenie to karuzela tarczowa, na której mogą kręcić się dzieci na wózkach inwalidzkich (zdj.), drugie to zestaw z podjazdami dla wózków inwalidzkich, z panelami edukacyjnymi oraz piaskownicą (zdj). Oba urządzenia nadają się do zabawy dla dzieci z niepełnosprawnością

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Karuzela21 389,70 zł
2Zestaw integracyjny39 052,50 zł
3Pakowanie, dostawa i montaż8 295,12 zł
4Pozostałe koszty takie jak przygotowanie terenu, nawierzchni bezpiecznego upadku, ogrodzenie40 000 zł
Łącznie: 108 737,32 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach