projekt nr 19

19. Utwardzenie terenu - parking w Centrum


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Utwardzenie kostką Polbruk terenu przy budynku Witolda Pileckiego 14, działka 772 obr. 13

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Należy uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku - do 30 dni