projekt nr 19

19. Utwardzenie terenu - parking w Centrum


Lokalizacja

Utwardzenie kostką Polbruk terenu przy budynku Witolda Pileckiego 14, działka 772 obr. 13

Skrócony opis projektu

Utwardzenie kostką Polbruk terenu przy budynku Witolda Pileckiego 14

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Należy uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku - do 30 dni