projekt nr 20

20. Plac Zabaw


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Ul. Reja 8-13

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Warunki techniczne nie pozwalają na budowę dużego placu zabaw