projekt nr 23

23. Montaż stacje naprawy rowerów


Lokalizacja

Punkty ze stacjami naprawy rowerów, do samodzielnej obsługi na terenie miasta Szczecinek. Punkty ze stacjami będą zlokalizowane w miejscach największego ruchu rowerów, okolice parku miejskiego a także w miejscach największych skupisk handlowych.

Skrócony opis projektu

Projekt montaży samoobsługowych stacji naprawy rowerów na terenie miasta Szczecinek zakładający możliwość wykonania drobnych napraw rowerów we własnym zakresie przy użyciu dostępnych narzędzi.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup 10 stacji41 697 zł
2serwis30 750 zł
Łącznie: 72 447 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Serwis urządzeń wymagany raz w roku 3075,00 zł za stację

Przy ocenie wniosku pominięto serwis urządzeń jako nieekonomiczny. Na dostarczone stacje powinna być udzielona gwarancja. Serwis powinien być wykonany w ramach gwarancji. Do kosztów zakupu doliczono koszt montażu.