projekt nr 23

23. Montaż stacje naprawy rowerów


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Punkty ze stacjami naprawy rowerów, do samodzielnej obsługi na terenie miasta Szczecinek. Punkty ze stacjami będą zlokalizowane w miejscach największego ruchu rowerów, okolice parku miejskiego a także w miejscach największych skupisk handlowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup 10 stacji41 697 zł
2serwis30 750 zł
Łącznie: 72 447 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Serwis urządzeń wymagany raz w roku 3075,00 zł za stację

Przy ocenie wniosku pominięto serwis urządzeń jako nieekonomiczny. Na dostarczone stacje powinna być udzielona gwarancja. Serwis powinien być wykonany w ramach gwarancji. Do kosztów zakupu doliczono koszt montażu.