projekt nr 26

26. Naturalny ogród zabaw


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Narożny fragment działki numer 84/27 w obrębie Szczecinek 12, usytuowany między drogą dojazdową do Hali Lekkoatletycznej Ślusarnia (działka numer 84/29) a ścieżkami stanowiącymi wewnętrzny ciąg komunikacyjny w parku. Dołączono mapę z zaznaczonym fragmentem nieruchomości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dodatkowe nasadzenia 5 000 zł
2elementy małej architektury (kuchnia błotna, piasek, szałasy, słupki wielofunkcyjne, ławki, rabaty ogrodowe, drewniana platforma itp.) 45 000 zł
3oznaczenia edukacyjne2 000 zł
4kora kamyczki 5 000 zł
5projekt, nadzór, wykonawstwo, certyfikacja 15 000 zł
Łącznie: 72 000 zł