Szczegóły projektu

Tajniki Matematyki


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Obszar szczecineckich szkół podstawowych, przyległych do nich hal sportowych oraz budynek Samorządowej Agencji Promocji i Kultury przy ul. Kilińskiego 1 w Szczecinku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kart Grabowskiego, warsztatów dla uczniów oraz eventu 35 000 zł
Łącznie: 35 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został odrzucony, ponieważ, nie dołączono obowiązkowego załącznika do formularza zgłoszeniowego wskazanego w punkcie 7 w postaci „Oświadczenia o gotowości do współpracy z instytucjami, które są niezbędne w procesie realizacji projektu”.
Formularz nie zawiera oświadczeń placówek oświatowych, które w takim projekcie są niezbędnym partnerem oraz Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, która także została wskazana w projekcie, jako partner programu.