projekt nr -

-. Akcja Defibrylacja


Lokalizacja

1) Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 2) Budynek MOPS ul. Wiejska 4 3) Okolice parafii pw. św. „Franciszka" 4) Budynek hali sportowej przy ulicy Jasnej 2 5) Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 6) Auto Patrolowe Straży Miejskiej w Szczecinku 7) Okolice placu Wolności (budynek centrum informacji turystycznej) 8) Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 9) Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku ul. Armii Krajowej

Skrócony opis projektu

Dostęp do automatycznej Defibrylacji

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został odrzucony, ponieważ nie jest kompletny – brak strony z punktami 4 i 5 (w tym brak części kosztorysu).