projekt nr 11

11. Ponton asekuracyjno-ratunkowy dla Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Orlę" Szczecinek


Lokalizacja

Główne miejsce realizacji projektu to Szczecinek, jezioro Trzesiecko.

Skrócony opis projektu

Projekt obejmuje zakup łodzi-pontonu asekuracyjno-ratunkowy z silnikiem zaburtowym dla klubu ŻMKS "Orlę" Szczecinek który prowadzi nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Szczecinku. Zakup pontonu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wodzie i ułatwi statutowe działania klubu żeglarskiego. Zakup pontonu poprawi ogólne bezpieczeństwo na jez. Trzesiecko

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupy łodzi typu Rib (ponton) z silnikiem zaburtowym o mocy około 50 KM służącym do zabezpieczenia zajęć żeglarskich realizowanych przez klub żeglarski ŻMKS "Orlę" Szczecinek.
Ponton o długości około 5 m potrafiący zabrać do 6 osób, wyposażony w stanowisko kierowania i manetkę pozwalający rozwinąć prędkość powyżej 30 węzłów na wodzie umożliwiając szybkie dopłyniecie do osób potrzebującej natychmiastowej obecności trenera lub pomocy w nagłych przypadkach. Młodzież i dzieci trenujące w klubie wymagają ciągłej asysty trenera i zabezpieczenia na wodzie na łodzi ratunkowej dającej możliwość szybkiej reakcji. Zajęcia prowadzone przez klub pokazują obecność żeglarstwa w mieście Szczecinek i promują miasto w każdej miejscowości do której jadą na regaty, także oprócz bezpieczeństwa to także promocja i budowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Projekt odpowiada na potrzeby realizacji szkoleń żeglarskich realizowany przez Klub żeglarski realizujący program zajęć dla dzieci i młodzieży w mieście Szczecinek, a także w razie potrzeby udzielenia pomocy każdej jednostce będącej na wodach jeziora Trzesiecko. Warto zrealizować projekt z pieniędzy miasta gdyż uczestnikami zajęć są młodsi mieszkańcy Szczecinka którzy mają także prawo do skorzystania z funduszy publicznych, a także inni uczestnicy korzystający z zasobów naturalnych naszego miasta jakim jest jezioro Trzesiecko. Zakup pontonu wpisuje się również w działalność WOPR-u, jednostki pływającej Policji czy Straży Pożarnej które w przypadku nagłych potrzeb mogą udzielić pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Jako trener i instruktor spędzam na wodzie minimum 250 godz na wodzie, w przypadku zagrożeń występujących na wodzie (sytuacje meteo lub wypadki) interweniuje zarówno wobec dzieci uczestniczących w zajęciach jak i również innych osób korzystających z zasobów jeziora.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu są dzieci i młodzież z Szczecinka trenująca w klubie ŻMKS "Orlę" Szczecinek. W/w zawodnicy wymagają ciągłej asysty trenera i zabezpieczenia na wodzie na łodzi ratunkowej dającej możliwość szybkiej reakcji. Zajęcia prowadzone przez klub pokazują obecność żeglarstwa w mieście Szczecinek i promują miasto podczas imprez i regat realizowanych przez Klub. Zakupiony ponton wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa na jeziorze Trzesiecko gdyż każda jednostka będąca na wodzie może udzielić pomocy potrzebującym (np. turystom na rowerkach wodnych czy kajakarzom) w nagłych przypadkach. Kadry klubowe to wieloletni żeglarze, instruktorzy sternicy motorowodni, ratownicy którzy całe swoje życie spędzili na wodzie i służą pomocą w każdej sytuacji która tego wymaga.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ponton typu Rib wyposażony w silnik zaburtowy 50 KM55 000 zł