projekt nr 1

1. Remont nawierzchni wraz z remontem murku


Lokalizacja

działka nr 218/2 obręb 13 ul/ Władysława Bartoszewskiego 26-28, 78-400 Szczecinek

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni wraz z murkiem na działce 218/2 obręb 13, ponieważ obecna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla użytkowników

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Z chodnika i drogi korzystają nie tylko mieszkańcy ale wiele osób przechodzących jak również dochodzących do śmietnika. Widok działki 218/2jest bardzo nieestetyczny, a położona jest w centrum miasta, ale przede wszystkim taki stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników . Można się potknąć i połamać, rozbić głowę czy pokaleczyć . Bardzo bym chciała mieszkać w sposób niezagrażający nikomu tu gdzie mieszkam , żeby każdy przechodzień był spokojny o swoje bezpieczeństwo.

Odbiorcy projektu

Dla wszystkich mieszkańców Szczecinka, a szczególnie mieszkańców ulicy Bartoszewskiego i Szewskiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1remont chodnika 70 m230 000 zł
2remont drogi użyteczności publicznej 155 m220 000 zł
3remont murku7 000 zł
4projekt3 000 zł
Łącznie: 60 000 zł