projekt nr 21

21. "ZAKRĘTKOWE SERCE"


Lokalizacja

MIEJSCA NA TERENIA CAŁEGO MIASTA SZCZECINEK, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ POJEMNIKI GŁĘBINOWE.

Skrócony opis projektu

"ZAKRĘTKOWE SERCE" JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ. JEST TO PROJEKT WSPOMAGAJĄCY RÓWNIEŻ RECYKLING W NASZYM MIEŚCIE ORAZ UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM W ŚWIADOMY I ŁATWY SPOSÓB POZBYCIE SIĘ ZBĘDNYCH NAKRĘTEK, RÓWNOCZEŚNIE POMAGAJĄC POTRZEBUJĄCYM.

Opis projektu

"ZAKRĘTKOWE SERCE" TO ESTETYCZNE, CZERWONE, METALOWE POJEMNIKI W KSZTAŁCIE SERCA, KTÓRE BĘDĄ DOCELOWO UMIESZCZONE NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK NP. PRZY KONTENERACH GŁĘBINOWYCH, W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, DO KTÓRYCH MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI WRZUCAĆ ZBĘDNE NAKRĘTKI. KAŻDE SERCE BĘDZIE POSIADAŁO SWÓJ NUMER. ZEBRANE NAKRĘTKI BĘDĄ PRZEKAZYWANE DLA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ (NP. WYMAGAJĄCEJ LECZENIA REHABILITACYJNEGO, WYJAZDÓW NA TURNUSY, ZAKUP SPRZĘTU LECZNICZEGO, LEKÓW, NIEZBĘDNYCH RZECZY DO ŻYCIA). OSOBA TAKA WYŁANIANA BĘDZIE RAZ NA ROK PRZEZ WYBRANĄ KOMISJĘ, DO KTÓREJ WCZEŚNIEJ BĘDĄ NADESŁANE ZGŁOSZENIA. OSOBA, KTÓREJ PRZEKAZYWANE BĘDĄ NAKRĘTKI POINFORMOWANA ZOSTANIE, ŻE W JEJ ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻEĆ OPRÓŻNIANIE KONTENERÓW, PO WCZEŚNIEJSZEJ INFORMACJI OD WYZNACZONEJ OSOBY. PONADTO NA KONIEC ROKU POWINNA PRZEDSTAWIĆ W JAKIEJ ILOŚCI (KG, TONY) I W JAKIEJ WYSOKOŚCI (ZŁ) UZYSKAŁA POMOC Z PRZEKAZANYCH NAKRĘTEK. INFORMACJA TA BĘDZIE PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.

Uzasadnienie dla planowanych działań

PROJEKT W ZAŁOŻENIACH MA WSPOMAGAĆ EKOLOGIĘ, RECYKLING, ŚWIADOMĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW ORAZ WSPIERANIE POTRZEBUJĄCYCH POPRZEZ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA ODKRĘCANIU NAKRĘTEK I UMIESZCZANIU ICH W SERCU. MIESZKAŃCY UZMYSŁAWIAJĄ SOBIE, ŻE POPRZEZ TAK PROSTĄ CZYNNOŚĆ MOGĄ WSPOMÓC ŚRODOWISKO I POTRZEBUJĄCYCH.

Odbiorcy projektu

WSZYSCY MIESZKAŃCY SZCZECINKA

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1METALOWE SERCE*15 SZTUK21 750 zł