projekt nr 22

22. Mural autorstwa Rafała Olbińskiego w centrum Szczecinka


Lokalizacja

Ul. Rzeczna 7, Ściana widoczna od ulicy Jana Pawła II (Mural będzie widoczny również z deptaku szczecineckiego) Działka nr. 10/7 obr. 013 objęta księgą wieczystą KW KO0I / 42679 / 8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

Skrócony opis projektu

Wykonanie muralu autorstwa Rafała Olbińskiego będzie kontynuacją projektu Muralowy Szczecinek. W Szczecinku ma szansę powstać kolejny mural uznanego polskiego malarza klasycznego. Jego powstanie wzbogaci i upiększy nasze miasto.

Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie muralu autorstwa Rafała Olbińskiego w naszym mieście Szczecinku.
Zadanie to jest kontynuacją projektu Muralowy Szczecinek. Po muralach autorstwa Tomasza Sętowskiego oraz Dariusza Milińskiego byłby to kolejny mural znanego polskiego artysty w naszym mieście. Dzięki temu działaniu Szczecinek pojawił się na "muralowej" mapie Polski a wyróżniać go będzie to, że powstają tu dzieła malarstwa klasycznego. W Szczecinku powstała by swoista Galeria Miejska. Powstanie kolejnego szczecineckiego muralu z pewnością zainteresuje ogólnopolskie media dzięki czemu Szczecinek uzyskałby promocję.

Uzasadnienie dla planowanych działań

- Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.
- Poprawa estetyki miasta.
- Zwiększenie potencjału turystyczno – rekreacyjnego

Odbiorcy projektu

Na wprowadzeniu w życie projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy poprzez to, że poprawi się estetyka miasta oraz zwiększy się jego potencjał turystyczno – rekreacyjny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompleksowe wykonanie muralu62 000 zł