projekt nr 24

24. „Wkręć się w historię” – dwudniowy, krajoznawczo-historyczny rajd rowerowy


Lokalizacja

Trasy rowerowe ( zgodnie z załączoną mapką).

Skrócony opis projektu

Dwudniowy rajd rowerowy wiodący śladami II Wojny Światowej i umocnień Wału Pomorskiego.
Dzień pierwszy – rajd rodzinny, trasa około 14km. wokół j. Trzesiecko i Wilczkowo, dzień drugi – trasa Szlakiem Bunkrów Szczecineckich ok. 42km. Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich mieszkańców chcących aktywnie spędzić czas poznając walory krajoznawcze, turystyczne i historyczne regionu.

Opis projektu

„Rower to wolniejsze odkrywanie, głębsze poznawanie, wolność wyboru, niezależność, samowystarczalność. Rower prowadzi cię do miejsc, o których nie wiedziało się, że istnieją, pomaga przeżyć chwile, o których nie myślało się, że mogą się wydarzyć”
Dwudniowy rajd rowerowy, zorganizowany w dniach 2-3 maja 2020roku, przy okazji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, skierowany do wszystkich mieszkańców, wiodący śladami II Wojny Światowej i Umocnień Wału Pomorskiego, to inicjatywa mająca na celu poznanie i skorzystanie z nowo oznakowanych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną tras rowerowych w Szczecinku i okolicy.
Pierwszego dnia zaplanowano rajd rodzinny (dla najmłodszych mieszkańców) wokół jeziora Trzesiecko – ok. 14km, natomiast drugiego dnia rajd wiodący Szlakiem Bunkrów Szczecineckich ok 42km.
Podczas obu rajdów zaplanowane są przystanki przy tablicach opisujących infrastrukturę militarną zlokalizowaną przy trasach rowerowych, podczas których, dowiemy się w jakim celu budowano te obiekty i czemu miały służyć oraz odwiedzimy jeden z najlepiej zachowanych obiektów fortyfikacyjnych w regionie – szczecinecki bunkier B – werk.  
Dla najmłodszych uczestników zorganizowany zostanie czas z animatorem.
Zakończenie obu rajdów odbędzie się na Mysiej Wyspie, gdzie przy kubku gorącej zupy oraz wspólnym biesiadowaniu przy ognisku i pieczeniu kiełbasek uczestnicy wsłuchać się będą mogli w prelekcję jednego ze szczecineckich znawców historii II Wojny Światowej i umocnień Wału Pomorskiego

Przewidywana liczba uczestników: 100 os / dzień.

Uzasadnienie dla planowanych działań

W okolicy oznakowane zostało 13 tras rowerowych wiodących śladami II Wojny Światowej i umocnień Wału Pomorskiego. Chcąc zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu proponujemy rajd dający możliwość zachwycenia się walorami krajoznawczo – przyrodniczo – historycznymi naszego pięknego regionu.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecinka chcący aktywnie spędzić czas.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Catering6 000 zł
2Pakiety startowe 4 000 zł
3Przewodnik + animator5 000 zł
4Obsługa techniczna ( ratownicy medyczni, toalety, ochrona, pracownicy fizyczni)5 700 zł
Łącznie: 20 700 zł