projekt nr 26

26. Akcja Defibrylacja


Lokalizacja

Działania takie jak kapanie informacyjne i zajęcia edukacyjne swym zakresem obejmować mogą cały teren miasta Szczecinek. Główne zadanie jakim jest uzupełnienie siedzi AED obejmuje poniższe lokalizacje: 1. Ul. Staszica, budynek stadionu lekkoatletycznego – w okolicy szkoła specjalna, szkoła średnia oraz osiedle mieszkalne. 2. Ul. Pilska, budynek gminy Szczecinek – w okolicy liczne zakłady produkcyjne. 3. Plac Wazów, budynek SP 1 im. Adama Mickiewicza – w okolice parafii pw. Św. Ducha, Prywatne LO, GIM i SP w Szczecinku, kompleks sportowy oraz osiedle mieszkalne. 4. Ul. Warcisława IV, budynek Starostwa Powiatowego w Szczecinku – w okolicy przychodnie i gabinety lekarskie oraz osiedle mieszkalne. 5. Ul. Armii Krajowej, budynek centrum organizacji pozarządowych – w okolicy SP 6 oraz osiedle mieszkalne. 6. Ul. Wiejska, budynek MOPS – w okolicy parafia pw. Św. Krzysztofa oraz osiedle mieszkalne. 7. Ul. Kopernika, budynek hali sportowej przy SP 6 – w okolicy Strefa Aktywnego Wypoczynku oraz osiedle mieszkalne. 8. Plac Wolności, budynek Urzędu Miasta Szczecinek – w okolicy liczne zakłady usługowe, kawiarnie oraz banki. 9. Ul. Bohaterów Warszawy, budynek Centrum Informacji Turystycznej – w okolicy banki, sklepy i galerie handlowe. 10. Ul. Kościuszki, budynek SAPIK – w okolicy zakłady usługowe oraz osiedle mieszkalne. 11. Ul. Jasna, budynek SP 4 – w okolicy hali sportowej, parku i restauracji. 12. Ul. Wiatraczna, budynek SP 5 – w okolicy Zespół Szkół Technicznych, hala sportowa oraz osiedle mieszkalne. 13. Ul. Krakowska, budynek SP 7 – w okolicy osiedle mieszkalne. 14. Ul. Karlińska, auto patrolowe Straży Miejskiej w Szczecinku – Urządzenie będzie przewożone w aucie patrolującym ulice Miasta Szczecinek. Mapa przedstawiająca lokalizację całej Sieci AED znajduje się w załączniku.

Skrócony opis projektu

5 minut przed śmiercią - liczy się każda sekunda, a Ty możemy uratować czyjeś życie.

AED+RKO=ŻYCIE

Użycie AED w ciągu 3-5 min od utraty przytomności zwiększa przeżywalność do 50-70%.

Dwanaście nowych ogólnodostępnych lokacji AED i urządzenie mobilne w Straży Miejskiej zwiększają szanse na przeżycie w stanie nagłym.

Opis projektu

Podjęte działają mają zwiększyć przeżywalności osób, u których wstąpi nagłe zagrożenia życia. Kompleksowe podejście do problemu sprawia, iż mieszkańcy miasta otrzymają dostęp do profesjonalnego sprzętu ratowniczego oraz wiedze i umiejętności jak i kiedy go użyć w celu ratowania życia. Czego efektem może być zwiększenie przeżywalności oraz zmniejszenie niepełnosprawności poszkodowanych po wystąpieniu stanu nagłego. Analiza lokacji zgodna z założeniami europejskich instytucji sprawiła, iż udało się stworzyć plan ogólnodostępnej sieci urządzeń AED. Ponadto opracowano system kampanii informacyjno-edukacyjnej, która ma zwiększyć wiedzę i umiejętności mieszkańców miasta z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania AED.

Działania realizowane w ramach projektu:

1. Uzupełnienie Szczecineckiej Sieci Ogólnodostępnych Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych o 12 nowych stacjonarnych lokacji i jedno urządzenie Mobilne w Straży Miejskiej.
W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia AED, które następnie zostaną umieszczone na budynku (bądź wewnątrz w przypadku gdy stan budynku nie pozwala na ulokowanie po stronie zewnętrznej np. w przypadku budynku Urzędu Miasta). Urządzenia znajdą się w specjalnych skrzynkach umożliwiających ich bezpieczne przechowywanie i łatwe użycie, gdy zaistnieje taka konieczność. Dodatkowo jedno urządzenie zostanie umieszczone w wozie Straży Miejskiej.
2. Oznakowanie lokalizacji urządzeń AED (z uwzględnieniem dotychczasowych lokalizacji w CK Zamek, OSiR oraz Kinie Wolność)
Oznakowanie AED obejmie umieszczenie przy urządzeniu specjalnie przygotowanej tablicy z instrukcją użytkowania oraz umieszczenie na terenie miasta przynajmniej 50 tablic kierunkowych, które wskazywać mają drogę do najbliższego urządzenia.

3. Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy
I. Darmowe kursy pierwszej pomocy
Celem wyposażenia mieszkańców miasta w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzony zostanie cykl szkoleń. Cykl ten składać się będzie z 12 spotkań dla łącznie 360 osób.
II. Zajęcia edukacyjne
Cykl spotkań seminaryjno-ćwiczeniowych dla osób w wieku 15-30 lat zainteresowanych tematyką ratowniczą oraz pracujących w służbach ratunkowych i porządkowych. Zajęcie te mają na celu pogłębianie wiedzy pasjonatów ratownictwa oraz pracowników służb takich jak straż pożarna, którzy mają zwiększone szanse trafić na sytuację zagrożenia czyjegoś zdrowia i życia.
III. Stworzenie wypożyczalni materiałów edukacyjnych z zakresu medycyny ratunkowej i zdrowia bądź wyposażenie Biblioteki Miejskiej w w/w pozycje
Zadanie to ma na celu udostępnienie odbiorcom projektu dostępu do fachowej literatury z zakresu nauk o zdrowie.

4. Kampania informacyjna
Trzyetapowa kampania mająca na celu rozpowszechnianie informacji o dostępności do urządzeń AED oraz sposobie ich użytkowania.
I. Ulotki informacyjne
II. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy na ekranach multimedialnych znajdujących się na przystankach miejskich
III. Spot informacyjny wyświetlany w szczecineckim kinie

5. Popularyzacja Szczecineckiej Sieci Ogólnodostępnych AED
I. Wykaz urządzeń AED zostanie wprowadzony do przynajmniej jednej z aplikacji mobilnych wskazujących lokalizacje najbliższych urządzeń AED. (Przykładowe aplikacje to Ratuj z Sercem, Ratuj Życie, StayingAlive, AED Locations)
II. Wykaz urządzeń AED zostanie przesłany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w woj. Zachodniopomorskim.

Szczegółowe wskazania do poszczególnych zadań określa załącznik.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. W Polsce choroby serca powodują śmierć ok. 40 tyś osób. Wykonanie defibrylacji w ciągu 3-5 min od utraty przytomności zwiększa szanse przeżycia do 50-70%. Podjęcie RKO i wczesna defibrylacja zwiększa szanse na przeżycie oraz zmniejsza koszty funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nad osobami z ubytkami neurologicznymi powstałymi po niedotlenieniu tkanki mózgowej w czasie zatrzymania krążenia.

Dzięki realizowanym zadaniom:
- zwiększamy dostępność do sprzętu ratującego życie,
- poprzez oznaczenie terenu miasta minimalizujemy czas poświęcony na poszukiwanie urządzenia, co usprawni udzielanie pomocy,
- zwiększamy wiedzę i umiejętności mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- zwiększamy liczbę osób o zaawansowanym poziomie udzielania pomocy, które z uwagi na charakter swojej pracy często są pierwsi na miejscu zdarzenia,
- informujemy mieszkańców o tym gdzie znaleźć oraz jak i kiedy użyć urządzenia AED.

Odbiorcy projektu

Z uwagi na różnorodność zadań jakie obejmuje projekt jest on kierowany do wszystkich mieszkańców miasta. Nie jesteśmy wstanie przewidzieć kiedy będziemy potrzebowali, by ktoś udzielił nam pomocy, ani tego kiedy to my będziemy musieli użyć AED do ratowania życia innych. Kampania informacyjna ma szanse trafić do przynajmniej kilku tysięcy mieszkańców, gdyż informacje przekazywane będą różnymi kanałami. Cykl szkoleń, zajęć edukacyjnych oraz dostęp do fachowej literatury umożliwia stosowaną edukację zarówno dzieciom i młodzieży, jak i osobą dorosłym i starszym. Przyjęta forma działań nie zamyka się również na żadną z grup społecznych czy zawodowych, gdyż wszędzie tam gdzie obecny jest człowiek może zaistnieć potrzeba udzielania pierwszej pomocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Automatyczny defibrylator zewnętrzny (12 szt)52 000 zł
2Skrzynka stacjonarna zewnętrzna na AED (11 szt)27 500 zł
3Skrzynka stacjonarna wewnętrzna na AED (1szt)600 zł
4Skrzynka ochronna transportowa na AED (1szt)600 zł
5Tablica informacyjna AED (12szt)1 500 zł
6Tablica kierunkowa AED (przynajmniej 50 szt)10 000 zł
7Wydruk 2 000 szt ulotek informacyjnych 800 zł
8Stworzenie spotu informującego programu dostępu do wczesnej defibrylacji za pomocą AED6 000 zł
9Emisja spotu w kinie przed seansami 3 000 zł
10Koszt montażu skrzyń, tablic i znaków kierunkowych 3 000 zł
11Zajęcia edukacyjne (w tym 12 spotkań kursowych dla łącznie 360 osób, przynajmniej 16 spotkań edukacyjnych, zakup materiałów edukacyjnych, wynajem i wyposażenie sali szkoleniowo-ćwiczeniowej)60 000 zł
12Prenumeraty czasopism ratowniczych oraz literatura fachowa z zakresu zdrowia i ratownictwa5 000 zł
Łącznie: 170 000 zł