projekt nr 2

2. Wymiana zniszczonej nawierzchni drogi na nawierzchnię z kostki polbrukowej lub asfaltu


Lokalizacja

Droga wewnętrzna przy ul. Lipowej 5-7 w Szczecinku (od strony wejść do klatek schodowych) — część działki 459/113 obręb 13

Skrócony opis projektu

Wniosek dotyczy realizacji planowanego zadania w dwóch wariantach.
Wymiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki polbruk, Gruntowny remont drogi z położeniem nowej warstwy asfaltu.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Wzdłuż budynku brak jest chodnika, Droga wewnętrzna w centrum miasta od wielu lat w bardzo złym stanie technicznym. Pełna jest nierówności w których zbiera się woda. Na dyskomfort zamieszkiwania i utratę zdrowia narażeni są mieszkańcy budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 5-7, wszyscy użytkownicy garaży położonych przy przedmiotowej drodze i wszyscy inni korzystający z przejścia.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy i właściciele lokali użytkowych mieszczących się w budynku mieszkalnym przy ul, Lipowej 5-7, wszyscy użytkownicy garaży położonych przy przedmiotowej drodze i wszyscy inni korzystający z przejścia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki polbrukowej wariant I 130 000 zł
2projekt5 000 zł
Łącznie: 135 000 zł

Biuro Inwestycyjne Urzędu Miasta w Szczecinku rekomenduje wykonanie remontu drogi z nową nawierzchnią asfaltową (wariant II)