projekt nr 4

4. Małpi Gaj - przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej


Lokalizacja

ulica Kołobrzeska, Szczecinek działka nr 531 obr 07

Skrócony opis projektu

Przebudowa istniejącego odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej oraz budowa dwóch odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Realizacja projektu zniweluje niedogodności dla użytkowników drogi związane z uszkodzeniami nawierzchni oraz istniejącymi wyrwami w drodze. Ponadto poprawi i zwiększy bezpieczeństwo dla mieszkańców oraz innych użytkowników drogi.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Osiedla Kołobrzeska, właściciele garaży, wynajmujący oraz pozostali mieszkańcy Szczecinka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przebudowa i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej120 000 zł
2Nakładka bitumiczna na istniejącą nawierzchnię36 240 zł
3Ustawienie krawężników betonowych 39 600 zł
4Projekt4 160 zł
Łącznie: 200 000 zł