projekt nr 5

5. Remont murka brzegu rzeki Nizicy przy Pl Wolności 18 w Szczecinku


Lokalizacja

Plac Wolności 18 —murek przy brzegu rzeki Nizicy —przy parkingu

Skrócony opis projektu

Zadanie polegające na wykonaniu remontu murka brzegu rzeki Nizicy przy budynku pl Wolności 18 jako kontynuacja wykonanej przebudowy Placu Wolności

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Remont murka znajdującego się na brzegu rzeki Nizicy przy Placu Wolności oprócz poprawy bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt poprawi także estetykę niedawno zrewitalizowanej części naszego miasta przyczyniając się do uatrakcyjnienia tego terenu.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecinka