projekt nr 9

9. STREET BASKETBALL - boisko do koszykówki ulicznej.


Lokalizacja

W strefie rekreacji w pobliżu Skateplazy. Działka 513/33 Szczecinek obszar 1 3

Skrócony opis projektu

Projekt STREET BASKETBALL zakłada stworzenie pełnowymiarowego boiska do gry w koszykówkę w strefie rekreacji w pobliżu Skateplazy. Boisko zaprojektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania czyli przyjazne, bezpieczne i otwarte dla wszystkich mieszkańców Szczecinka

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka, podobnie jak rywalizacją na każdym etapie jego życia. Szczególnie ważna jest w okresie dorastania jako jeden z kluczowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i zdrowie, ale też i pozwalająca w naturalny sposób zapanować nad emocjami W dobie łatwego dostępu do prostych form spędzania czasu (komputery, telefony, media społecznościowe), propozycje związane z aktywnością fizyczną powinny rozwijać się w najbliższym otoczeniu, w miejscach atrakcyjnych dla potencjalnych użytkowników, bezpiecznych i nowoczesnych. Street Basketball z założenia wychodzi do ludzi aktywnych na ulicę, w strefy łatwej i szybkiej dostępności.
Planowana budowa boiska do koszykówki w strefie rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie skateplazy pozawala na dalsze zagospodarowanie przestrzeni strefy młodzieży, która w niezwykle szybkim tempie identyfikuje się z tym miejscem jako jednym z tych, gdzie chętnie spędza czas i ma możliwości rozwoju

Odbiorcy projektu

Boisko do koszykówki będzie obiektem bezpiecznym otwartym i bezpłatnym przez co jest skierowany do wszystkich mieszkańców Szczecinka interesujących się sportem i lubiących aktywnie spędzać czas Usytuowanie na terenie rekreacyjnym spójnie uzupełnia zagospodarowanie przestrzeni i stałe się miejscem atrakcyjnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Ponadto wykonanie projektu zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania znosi bariery dla osób z niepełnosprawnościami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prace ziemne, budowa boiska z kostki polbruk w pełnym wymiarze, materiały budowlane, kostaka polbruk105 000 zł
2Oświetlenie (Montaż oświetlenia na posadowionych trzech lampach w postaci dodatkowego wysięgnika wraz z konstrukcją projektora, montaż projektora asymetrycznego z lampą metalhalogenkową 250W SONPAK LX25 (250VV, 230V, HIT/E40/745 AS), projektor zawieszony będzie na istniejącym słupie oświetleniowym montaż przewodów zabezpieczeń 10 000 zł
3Mała architektura i ścieżki dojścia (betonowe ławki, betonowe kosze na śmieci .10 000 zł
4Kosze/osprzęt sportow (farba na boisko.7 000 zł
5Piłkochwyty (2 x 15 m dł. x 6 m wys.) wraz z montażem20 000 zł
6Koszty związane z etapem projektowania (obowiązkowe w przypadku projektu inwestycyjnego)10 000 zł
Łącznie: 162 000 zł