projekt nr 12

12. Trudne losy pierwszych osadników Szczecinka


Lokalizacja

Wydanie książki, opisującej trudną historię regionu. Będzie ogólnie dostępna i dostarczona do bibliotek, miejskich oraz szkolnych, stowarzyszeń, urzędów itp. Założeniem publikacji jest propagowanie i odkrywanie historii. Dlatego książka nie będzie sprzedawana, a udostępniona bezpłatnie

Skrócony opis projektu

W ramach budżetu obywatelskiego przedstawiam propozycję dotyczącą opracowanie w formie książkowej monografii poświęconej martyrologii polskich obywateli w okresie 1939 — 1945 roku na terenie głównie miasta i powiatu szczecineckiego, a także stosunków jakie panowały na tych terenach pomiędzy polskimi osadnikami a Armią Czerwoną w pierwszych powojennych latach.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Ten jakże trudny i zupełnie nieznany okres dla współczesnych mieszkańców został pominięty. Ze względów ideologicznych o tym okresie do 1989 roku nie można było pisać, a jakiekolwiek dokumenty ze względów cenzuralnych były niedostępne a ich upowszechnieni zabronione. Naszą publikacją chcemy ten stracony czas, o ile się to będzie tylko w zasięgu naszych możliwości, nadrobić tym bardziej, że w tej kwestii panuje powszechna niewiedza, Jesteśmy pewni, że opracowanie wymagające wielkiego nakładu pracy, której podejmie się kilka osób — mieszkańców Szczecinka, stanie się niezwykle istotną pozycją w którym znajdą się m.in. zdjęcia bohaterów tamtych lat, znaczących wydarzeń a także kopie nigdy dotąd niepublikowanych niejednokrotnie sensacyjnych (!) dokumentów, przyczyni się nie tylko do pogłębiania wiedzy o dziejach naszego miasta i regionu pośród naszych mieszkańców, ale może stanowić znakomitą pomoc przy nauczaniu lokalnej historii.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Szczecinka, potomkowie pierwszych mieszkańców, uczniowie, pasjonaci lokalnej historii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opracowanie materiałów (min wyjazdy do IPN, kopie z mikrofilmów, odpisy dokumentów, wynagrodzenia na podstawie um. o dzieło1 000 zł
2Przygotowanie i druk książki (opracowanie, korekta, skład, łamanie, druk)23 000 zł
3Kolportaż (biblioteki regionu, stowarzyszenia, urzędy, szkoły, muzea1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł