projekt nr 15

15. Budowa pomostów dla niepełnosprawnych wędkarzy i osób poruszających się wózkach inwalidzkich.


Lokalizacja

Pomosty zlokalizowane będą na jeziorze Trzesiecko, w okolicach Liceum Ogólnokształcącego im Księżnej Elżbiety pomiędzy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior a Pomostem Centrum

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest budowa pomostów, które umożliwią wędkarzom niepełnosprawnym bezpieczne oddawanie się swojej pasji. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, stwarzanie możliwości bezpiecznego i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, to zadanie nowoczesnego miasta, otwartego na potrzeby wszystkich grup społecznych

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo i starszych, poprzez likwidowanie ograniczeń architektonicznych, umożliwiających aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Odbiorcy projektu

Osoby niepełnosprawne i starsze, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa pomostu kładki — 2 szt30 000 zł
2Mocowanie pomostu kładki do brzegu5 000 zł
3Koszty związane z etapem projektowania (obowiązkowe w przypadku projektu inwestycyjnego)5 000 zł
Łącznie: 40 000 zł