projekt nr 17

17. Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jezioro Trzesiecko


Lokalizacja

JEZIORO TRZESIECKO -mapka terenu w załączeniu

Skrócony opis projektu

Pływające fontanny - efekty wodne wraz oświetleniem unoszące się nad poziomem lustra wody.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Działania mają na celu podniesienie atrakcyjności miasta Szczecinek pod względem wizerunkowym oraz turystycznym

Odbiorcy projektu

Z realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta Szczecinek, dodatkowo projekt będzie atrakcją turystyczną dla osób odwiedzających nasze miasto.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1instalacja wraz z regulacją wysokości strumieni wodnych200 000 zł