projekt nr 19

19. Rozszerzenie sieci stacji rowerowych o 3 nowe lokalizacje: Fabryczna, Karlińska, Piłsudskiego


Lokalizacja

1. stacja rowerowa przy ul. Fabrycznej (przy placu zabaw) - działka nr 31/7 obr. 21 2. stacja rowerowa przy ul. Karlińskiej (przy przystanku komunikacji miejskiej) - działka nr 479 obr. 07 3. stacja rowerowa przy ul. Piłsudskiego (przy budynku biurowym OSIR) - działka nr 83/6 obr. 12

Skrócony opis projektu

Rozszerzenie sieci stacji rowerowych o 3 nowe lokalizacje: lokalizacje wybrano biorąc pod uwagę nowe rozwijające się osiedla i miejsca odwiedzane przez mieszkańców tak by umożliwić mieszkańcom pełne korzystanie z już istniejącej infrastruktury wypożyczalni rowerów.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Zapewnienie połączenia oraz dostęp do istniejącej już sieci stacji rowerowych.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Szczecinka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1stacja + stojak 10 stanowisk + 7 rowerów66 600 zł
2stacja + stojak 10 stanowisk + 7 rowerów66 600 zł
3stacja + stojak 10 stanowisk + 7 rowerów66 600 zł
Łącznie: 199 800 zł