projekt nr 11

11. Elektroniczna tablica informacyjna - parking naprzeciwko kościoła Mariackiego


Lokalizacja

Parking naprzeciwko kościoła Mariackiego - przy parku

Skrócony opis projektu

Elektroniczna tablica informacyjna w jednym z głównych miejsc miasta czyli Parku miejskim. W tym miejscu codziennie poruszają się duże liczby pieszych i samochodów. Celem tablicy będzie informowanie mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w mieście, stanie powietrza w Szczecinku oraz planie miasta z zaznaczeniem najważniejszych punktów. Realizacja programu odbywała się będzie w przestrzeni ogólnodos

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach