projekt nr 27

27. Zabawa w programowanie


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Publiczne szkoły podstawowe na terenie miasta Szczecinek oraz publiczne przedszkole.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup zestawów edukacyjnych
2szkolenie nauczycieli
Łącznie: 28 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach