projekt nr 16

16. Renowacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP w Szczecinku


Lokalizacja

Wieża wraz budynkiem kościoła znajduje się przy ul. 3 Maja 1 w Szczecinku

Skrócony opis projektu

Założeniem projektu jest odtworzenie historycznych polichromii i przywrócenie historycznego wyglądu każdej z trzech tarcz zegara wraz z remontem mechanizmu wskazówek zegara

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce PLIKI - formularz zgłoszeniowy projektu.

Uzasadnienie dla planowanych działań

Zegar jest widoczny z wielu miejsc Szczecinka i stanowi element, który będzie zapamiętany przez osoby odwiedzające nasze miasto, Wpłynie to bardzo pozytywnie na zwiększenie ruchu turystycznego oraz wizerunek Miasta Szczecinek w kraju i za granicą. Zegar na wieży kościoła ma charakter unikalny i zapada w pamięć do tego stopnia, iż sam jego widok będzie tożsamy ze Szczecinkiem. Fakt odtworzenia pierwotnego wyglądu zegara można wykorzystać do budowania świadomości jedności społeczności lokalnej i zdrowych postaw obywatelskich a także do promowania Miasta Szczecinek i regionu

Odbiorcy projektu

Z projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecinka, gdyż zegar znajduje się w centralnym punkcie miasta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Renowacja zachodniej tarczy zegara32 000 zł
2Renowacja pólnocnej tarczy zegara32 000 zł
3Renowacja południowej tarczy zegara32 000 zł
4Rusztowanie na czas renowacji tarcz zegara36 900 zł
Łącznie: 132 900 zł